Kalendár pohárových súťaží 2016

Trenčiansky kraj

OV DPO Trenčín:

 • Súťaž o Pohár starostu obce Motešice, 28.5.2016, Motešice, S. Hučínová, 0903 614 175
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 9.7.2016 o 13,00 hod., Tr. Stankovce, Bc. J. Koprivňanský, 0903 804 543
 • Súťaž o Pohár starostky obce – 28. ročník, 31.7.2016, Svinná, J. Filko, 0903 882 893
 • Súťaž o Pohár primátora mesta Trenčín – 15. ročník, 6.8.2016, Záblatie, J. Michlík, 0902 300 915
 • Súťaž o Pohár starostu obce- 1. ročník, 27.8.2016, Tr. Turná, J. Bulejka, 0910 908 911
 • Detská súťaž o Pohár červených bleskov, 10.9.2016 o 9,00 hod., Opatová, R. Horný, 0903 310 728
 • Súťaž s PS 8 – Memoriál Jána Baďuru, 10.9.2016 o 14,00 hod., Opatová, R. Horný, 0903 310 728

 

OV DPO Bánovce nad Bebravou:

 • Súťaž mladých hasičov o Pohár starostu obce – 5. ročník, 7.5.2016 o 10,00 hod., Zlatníky, L. Baček, 0907 403 335
 • Floriánsky pretek – 12. ročník, 7.5.2016 o 14,00 hod., Zlatníky, L. Baček, 0907 403 335
 • Súťaž o Pohár starostky obce – 10. ročník, 14.5.2016 o13,00 hod., Pečeňany, J. Broniš, 0908 739 528
 • Súťaž mládeže o Pohár primátora mesta – 10. ročník, 21.5.2016 o 9,30 hod.,  Biskupice, R. Peťovský, 0905 759 618
 • Nočná súťaž o Pohár starostu obce – 5. ročník, 4.6.2016 o 21,30 hod., Ruskovce, M. Santus, 0905 577 761
 • Súťaž o Pohár starostu obce - 9. ročník, 25.6.2016 o 14,00 hod., Dežerice, L. Filin, 0902 322 286
 • Nočná súťaž o Pohár starostu obce – 17. ročník, 25.6.2016 o 20,00 hod., Šišov, B. Darmo, 0911 878 578
 • Súťaž mládeže o Pohár starostu obce – 7. ročník, 2.7.2016 o 10,00 hod., Rybany, J. Gerbel, 0908 730 485
 • Súťaž o Pohár starostu obce – 18. ročník, 2.7.2016 o 14,30 hod., Rybany, J. Gerbel, 0908 730 485
 • Súťaž mládeže – Memoriál Viliama Peťovského – 9. ročník, 9.7.2016 o 9,00 hod. Dolné Ozorovce, R. Peťovský, 0905 759 618
 • Súťaž dospelých –Memoriál Viliama Peťovského - 9. ročník,  9.7.2016 o 13,00 hod., Dolné Ozorovce, R. Peťovský, 0905 759 618
 • Nočná súťaž o Pohár starostky obce – 5. ročník, 16.7.2016 o 21,00 hod., Veľké Chlievany, A. Mišák, 0905 126 727
 • Súťaž o Pohár starostky obce – SMHL – 17. ročník, 30.7.2016 o 14,00 hod., Pravotice, Ing. J. Bagin, 0908 706 077
 • Súťaž mládeže o Pohár starostky obce – 6. ročník, 6.8.2016 o 9,00 hod., Dvorec, M. Broniš, 0907 367 765
 • Súťaž o Pohár starostky obce – 6. ročník, 6.8.2016 o 12,00 hod., Dvorec, Marián Broniš, 0907 367 765
 • Nočná súťaž o Pohár predsedu DHZ – 6. ročník, 13.8.2016 o 20,00 hod., Rybany, J. Gerbel, 0908 730 485
 • Súťaž o Pohár starostu obce – SMHL – 15. ročník, 20.8.2016 o 14,00 hod., Podlužany, M. Korbel, 0903 280 215
 • Súťaž o Pohár veliteľa DHZ – 8. ročník, 3.9.2016 o 14,00 hod., Veľké Chlievany, A. Mišák, 0905 126 727
 • Súťaž o Pohár starostu obce – 6. ročník, 17.9.2016 o 12,00 hod., Ruskovce, M. Santus, 0905 577 761
 • Súťaž o Pohár starostu obce – 7. ročník,  1.10.2016 o 11,00 hod., Šišov, B. Darmo, 0911 878 578

 

OV DPO Ilava:

 • Súťaž o Pohár obce Horná Poruba, 28.5.2016 o 13,00 hod., ihrisko, I. Zacharová, 0905 571 494
 • Memoriál Ferdinanda Mončeka – súťaž MH – 14. ročník, 26.6.2016 o 13,00 hod., ihrisko, Pruské, V. Monček, 0917 224 860
 • Súťaž o Cenu obce Pruské – 24. ročník, 3.7.2016 o 13,00 hod., ihrisko, Pruské, V. Monček, 0917 224 860
 • Súťaž o Pohár starostu obce – 7. ročník, 7.8.2016, ihrisko, Mikušovce, D. Kopačka, 0908 211 579
 • Pohárová súťaž v Dúlove – 4. ročník, 14.8.2016 o 14,00 hod., ihrisko, Dúlov, D. Mišíková, 0911 309 195
 • Nočná hasičská súťaž obce Bolešov – 4. ročník, 27.8.2016 o 21,00 hod., P. Prna, 0908 184 427
 • Súťaž O vianočného kapra obce Bolešov, 10.12.2016 o 10,00 hod., P. Prna, 0908 184 427

 

OV DPO Myjava:

 • Súťaž o Pohár starostu obce – 5. ročník, 18.6.2016 o 13,00 hod., Kostolné, M. Drška, 0908 429 917
 • Memoriál Jána Talábu – 4. ročník, 9.7.2016 o 13,00 hod., Jablonka, M. Michalička, 0907 754 738
 • Inovecko – karpatská hasičská liga /9. kolo/ – 6. ročník, 13.8.2016 o 13,00 hod., Rudník, J. Malek, 0915 145 058

 

OV DPO Partizánske:

 • Súťaž o Putovný pohár starostu obce Skačany - 6. ročník, 21.5.2016 o 13,00 hod., Skačany, futbal. ihrisko, M. Ďuriš, 0907 256 599
 • Súťaž o Putovný pohár starostky obce Kolačno, 23.7.2016 o 14,00 hod., futbal. ihrisko, J. Čangel, 0908 707 521

 

OV DPO Považská Bystrica:

 • Memoriál Vladimíra Jágrika – 4. ročník, 9.7.2016o 13,00 hod., ihrisko, Brvnište, P. Miniarik, 0908 799 836
 • Súťaž o Pohár Štefana Závodníka – 23. ročník, 7.8.2016 o 13,00 hod., ihrisko, Pružina, P. Kupček, 0902 688 254
 • Nočná súťaž o Pohár obce – 4. ročník, 17.9.2016 o 21,00 hod., ihrisko, Pružina, P. Kupček, 0902 688 254
 • Súťaž o Pohár starostu obce Stupné, 14.8.2016 o 11,00 hod., ihrisko, M. Hucan, 0918 228 670
 • Súťaž o Pohár Jána Ďuriša, 10.9.2016 o 9,00 hod., hasičský areál Ďurďové, B. Samul, 0905 194 278

 

OV DPO Nové Mesto nad Váhom:

 • Súťaž o Pohár riaditeľa Lesoturu Stará Turá, 25.6.2016, Topolecká, R. Dekány, 0905 979 389
 • Súťaž o Putovný pohár primátorky mesta Stará Turá, 2.7.2016, Drgoňova Dolina, Ing. I. Durec, 0905 665 394
 • Súťaž o Putovný pohár sponzorov DHZ Trenčianske Bohuslavice, 9.7.2016, Trenčianske Bohuslavice, J. Kukuča, 0902 437 954
 • Súťaž o pohár DHZ Cetuna, 3.9.2016, Cetuna, I. Machovic, 0944 545 815
 • Nočná súťaž o Pohár starostky obce Banka a DHZ Lúka nad Váhom, 20.8.2016, Banka, Mgr. M. Kriško, 0949 127 967

 

OV DPO Prievidza:

 • Súťaž o Pohár starostu obce – 13. ročník a Memoriál M. Šimurku – 7. ročník, Koš, apríl 2016, V.Pös, 0911 274 209
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 28.5.2016, Bystričany, T. Školna, 0902 434 801
 • Súťaž o Pohár starostu obce – 7. ročník a 8. ročník súťaže mladých hasičov, 18.6.2016, Horná Ves, Š. Jamriška, 0904 543 873
 • Súťaž o Putovný pohár obce – 21. ročník, 25.6.2016, Lehota pod Vtáčnikom, P. Ondrejka, 0905 111 596
 • Súťaž o Pohár starostu obce – 12. ročník, 25.6.2016, Valaská Belá, M. Plekanec, 0908 799 850
 • Súťaž o Pohár starostu obce – 1. ročník, júl 2016, futbal. ihrisko Kanianka, M. Žubor, 0905 170 835
 • Denná pohárová súťaž, júl 2016, Malinová, J. Petráš, 0905 747 790
 • Súťaž o Putovný pohár DHZ Čereňany, 3.7.2016, futbal. ihrisko, Čereňany, A. Mlátko, 0905 881 163
 • Nočná pohárová súťaž, august 2016, Malinová, J. Petráš, 0905 474 790
 • Súťaž o Pohár starostu obce – 4. ročník, august 2016, P. Šorman, 0903 704 874

 

OV DPO Púchov:

 • Súťaž o Pohár AGROM-y, 4.6.2016 o 15,00 hod., ihrisko, Kvašov, J. Burian, 0902 829 871
 • Železný hasič, 5.6.2016 o 13,00 hod., Lúky, M. Repatý, 0918 270 587
 • Beh jednotlivcov cez prekážky na 60 m, 19.6.2016 o 10,00 hod., Púchov, ZŠ Gorazdova, J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Hasičský trojboj o Pohár primátora mesta Púchov, 19.6.2016 o 14,00 hod., Púchov, ZŠ Gorazdova, , J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Pohárová súťaž DHZ Streženice, 19.6.2016 o 13,00 hod., ihrisko, P. Karas, 0915 150 194
 • Súťaž o Zlatú prilbu DHZ Lúky, 3.7.2016 o 9,00 hod., areál DHZ, M. Repatý, 0918 270 587
 • Nočná pohárová súťaž DHZ Horná Breznica, 8.7.2016 o 21,00 hod., R. Ivanič, 0915 750 948
 • Pohárová súťaž DHZ Mostište, 10.7.2016 o 10,00 hod., areál DHZ, B. Janček ml., 0907 758 253
 • Súťaž o Putovný pohár DHZ Horovce, 10.7.2016 o 13,00 hod., ihrisko, M. Papuča, 0903 616 037
 • Súťaž o Putovný pohár DHZ Zbora, 16.7.2016 o 12,00 hod., areál DHZ, M. Reksa, 0908 752 416
 • Pohárová súťaž DHZ Lednica, 17.7.2016 o 14,00 hod., E. Majerko, 0915 405 019
 • Pohárová súťaž DHZ Dohňany, 17.7.2016 o 10,30 hod., ihrisko, P. Galda, 0907 731 472
 • Nočná pohárová súťaž DHZ Mostište, 30.7.2016 o 21,00 hod., areál DHZ, B. Janček ml., 0907 758 253
 • Pohárová súťaž DHZ Dubková, 24.7.2016 o 9,00 hod., J. Svorčík, 0908 765 489
 • Pohárová súťaž DHZ Nosice, 13.8.2016 o 9,00 hod., Ing. P. Rosina, 0907 421 666
 • Súťaž o Pohár primátora mesta Púchov, 14.8.2016 o 9,00 hod., Púchov, has. zbrojnica, , J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Memoriál J. Gerega, 21.8.2016 o 11,00 hod., ihrisko, Kvašov, J. Burian, 0902 829 871
 • Hasičský útok detí, 27.8.2016 o 10,00 hod., Púchov, ZŠ Gorazdova, , J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Pohárová súťaž DHZ Vydrná, 28.8.2016 o 9,00 hod., pri KD, J. Gášek, 0908 527 406
 • Súťaž s PS 8 – Memoriál L. Tučeka, 24.9.2016 o 14,00 hod., areál DHZ Lúky, M. Repatý, 0918 270 587
 • Beh jednotlivcov cez prekážky na 60 m, 1.10.2016 o 10,00 hod., Púchov, ZŠ Gorazdova, , J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Hasičský dvojboj o Pohár primátora mesta Púchov, 1.10.2016 o 13,00 hod., Púchov, ZŠ Gorazdova, , J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335

admin | 01.07.'16 15:06 | Súťaže | Zdieľať | tlač vytlačiť

Ankety

Telefónne čísla 05.01.'16


Aké telefónne cislo vytočíte v prípade požiaru?

hlasov: 40

Staršie ankety →

Súbory

» Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR | 324 kB
admin | 01.07.'16 17:01

Všetky súbory →

Kniha návštev

23.05.'20 01:37 StadayweceBeds
- <a href="https://c ...
23.05.'20 01:37 StadayweceBeds
- <a href="https://c ...
23.05.'20 01:37 StadayweceBeds
- <a href="https://c ...
23.05.'20 01:37 StadayweceBeds
- <a href="https://c ...
23.05.'20 01:37 StadayweceBeds
- <a href="https://c ...

Všetky príspevky →

 
 

Copyright © 2010 - Dobrovoľný hasičský zbor Závrská
webdesign Marek Boháček