Kalendár pohárových súťaží 2017

Trenčiansky kraj

ÚzO DPO SR Trenčín:

 • 6. ročník detskej súťaže „O cenu Červených bleskov“, 20.5.2017 o 8,30, Opatová, M. Baďura, 0948 103 693
 • 4. ročník súťaže o Pohár veliteľa DHZ, 20.5.2017, Opatová, M. Baďura, 0948 103 693
 • Nočná súťaž v Motešiciach, 27.5.2017 o 21,00 hod., Motešice, S. Hučínová, 0903 614 175
 • 16. ročník súťaže o Pohár primátora mesta Trenčín, 17.6.2017, Záblatie, J. Michlík, 0902 300 915
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 8.7.2017, Trenčianske Stankovce
 • 29. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 30.7.2017 o 12,00 hod., Svinná, J. Krajčík 0905 278 795
 • 2. ročník súťaže o Pohár starostu obce Trenčianska Turná, 26.8.2017 o 14,00 hod., D. Brlej, 0904 052 224
 • 10. ročník súťaže s PS 8 – Memoriál Jána Baďuru, 9.9.2017 o 14,00 hod., Opatová, M. Baďura, 0948 103 693

ÚzO DPO SR Bánovce nad Bebravou:

 • 6. ročník súťaže mladých hasičov o Pohár starostu obce, 6.5.2017 o 10,00 hod., Zlatníky, L. Baček, 0907 403 335
 • 13. ročník súťaže – Floriánsky pretek, 6.5.2017 o 14,00 hod., Zlatníky, L. Baček, 0907 403 335
 • 11. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 13.5.2017 o13,00 hod., Pečeňany, J. Broniš, 0908 739 528
 • 6.ročník súťaže Železný hasič, 14.5.2017 o 11,00 hod., Bánovce n/B., A. Mišák ,0905 126 727
 • 10. ročník súťaže mládeže o Pohár primátora mesta, 20.5.2017 o 9,30 hod.,  Biskupice, R. Peťovský, 0905 759 618
 • 2. ročník súťaže - Memoriál Štefana Tomašova, 20.5.2017 o 14,00 hod., Uhrovec, T. Šúň, 0908 594 817
 • 6. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, 3.6.2017 o 21,30 hod., Ruskovce, M. Santus, 0905 577 761
 • 7. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 10.6.2017 o 12,00 hod., Ruskovce, M. Santus, 0905 577 761
 • 10. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 24.6.2017 o 14,00 hod., Dežerice, L. Filin, 0902 322 286
 • 18. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, 24.6.2017 o 20,00 hod., Šišov, B. Darmo, 0911 878 578
 • 8. ročník súťaže mládeže o Pohár starostu obce, 1.7.2017 o 10,00 hod., Rybany, J. Gerbel, 0908 730 485
 • 19. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 1.7.2017 o 14,30 hod., Rybany, J. Gerbel, 0908 730 485
 • 10. ročník súťaže mládeže – Memoriál Viliama Peťovského, 8.7.2017 o 9,00 hod., Dolné Ozorovce, R. Peťovský, 0905 759 618
 • 10. ročník súťaže dospelých –Memoriál Viliama Peťovského, 8.7.2017 o 13,00 hod., Dolné Ozorovce, R. Peťovský, 0905 759 618
 • 6. ročník nočnej súťaže o Pohár starostky obce, 22.7.2017 o 21,00 hod., Veľké Chlievany, A. Mišák, 0905 126 727
 • 18. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 29.7.2017 o 14,00 hod., Pravotice, Ing. J. Bagin, 0908 706 077
 • 7. ročník súťaže mládeže o Pohár starostky obce, 12.8.2017 o 9,00 hod., Dvorec, M. Broniš, 0907 367 765
 • 7. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 12.8.2017 o 14,00 hod., Dvorec, M. Broniš, 0907 367 765
 • 7. ročník nočnej súťaže o Pohár predsedu DHZ,     19.8.2017 o 20,00 hod., Rybany, J. Gerbel, 0908 730 485
 • 16. ročník súťaže o Pohár starostu obce – SMHL, 19.8.2017 o 13,00 hod., Podlužany, M. Korbel, 0903 280 215
 • 9. ročník súťaže o Pohár veliteľa DHZ, 2.9.2017 o 14,00 hod., Veľké Chlievany, A. Mišák, 0905 126 727
 • 8. ročník súťaže o Pohár starostu obce,       30.9.2017 o 11,00 hod., Šišov, B. Darmo, 0911 878 578

 ÚzO DPO SR Ilava:

 • 5. ročník pohárovej súťaže, 30.7.2017 o 14,00 hod., ihrisko Dulov, D. Hrehušová, 0911 309 195
 • Nočná hasičská súťaž obce Bolešov – 5. ročník, 26.8.2017 o 21,00 hod., P. Prna, 0908 184 427
 • Súťaž O vianočného kapra obce Bolešov, 9.12.2017 o 11,00 hod., P. Prna, 0908 184 427

 ÚzO DPO SR Myjava:

 • 6. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 17.6.2017 o 13,00 hod., Kostolné, V. Michálek, 0949 579 674
 • 7. ročník Inovecko - karpatskej hasičskej ligy, 12.8.2017 o 13,00 hod., Rudník, M. Michalec, 0908 725 130

ÚzO DPO SR Nové Mesto nad Váhom:

 • 8. ročník súťaže o Pohár riaditeľa LESOTUR,  24.6.2017, Stará Turá – Topolecká, R. Dekány , 0905 979 389
 • 14. ročník súťaže o Pohár primátorky mesta Stará Turá, 1.7.2017, Stará Turá – Drgoňova Dolina, Ing. I. Durec, 0905 665 394
 • 8. ročník nočnej súťaže „O putovnú trofej sponzorov DHZ“, 15.7.2017, Trenč. Bohuslavice, J. Kukuča, 0902 437 954
 • 9. ročník nočnej súťaže o Pohár DHZ Lúka a starostky obce Banka, 26.8.2017, Banka, Mgr. M. Kriško, 0949 127 967
 • Súťaž s PS 8 o Pohár starostu obce, 30.9.2017, Pobedim, M. Piškula, 0905 864 046

ÚzO DPO SR Partizánske:

 • Súťaž hasičských družstiev okresu Partizánske, 20.5.2017 o 8,00 hod., ihrisko TJ, Kolačno, J. Čangel, 0908 707 521
 • 2. ročník súťaže o putovný Pohár starostky obce Kolačno, 22.7.2017 o 13,00 hod., ihrisko TJ Kolačno, J. Čangel, 0908 707 521

ÚzO DPO SR Púchov:

 • Súťaž o Pohár AGROMy, 27.5.2017 o 14,00 hod., ihrisko Kvašov, M. Červený, 0914 133 409
 • Železný hasič, 4.6.2017 o 12,00 hod., Lúky, M. Repatý, 0918 270 587
 • Beh jednotlivcov cez prekážky na 60 m, 17.6.2017 o 10,00 hod., ZŠ Gorazdova, Púchov, J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Hasičský trojboj o Pohár primátora mesta, 17.6.2017 o 14,00 hod., ZŠ Gorazdova, Púchov, J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Pohárová súťaž, 18.6.2017 o 13,00 hod., Streženice, M. Ňaňák, 0904 316 201
 • Súťaž o Zlatú prilbu DHZ Lúky, 2.7.2017 o 9,00 hod., areál DHZ, M. Repatý, 0918 270 587
 • Nočná pohárová súťaž DHZ Horná Breznica, 7.7.2017 o 21,00 hod, ihrisko, R. Ivaniš, 0918 348 478
 • Súťaž o Pohár predsedu RONA DHZ Led. Rovne, 8.7.2017 o 9,30 hod., T. Pokorný, 0910 951 882
 • Pohárová súťaž DHZ Mostište, 9.7.2017 o 10,00 hod., areál DHZ, B. Janček ml., 0907 758 253
 • Súťaž o putovný Pohár DHZ Horovce, 9.7.2017 o 13,00 hod., ihrisko, M. Papuča, 0903 616 037
 • Súťaž o putovný Pohár DHZ Zbora, 15.7.2017 o 12,00 hod., areál DHZ, M. Reksa, 0908 752 416
 • Pohárová súťaž DHZ Lednica, 16.7.2017 o 13,00 hod., E. Majerko, 0915 405 019
 • Pohárová súťaž DHZ Dohňany, 16.7.2017 o 11,00 hod., P. Galda, 0907 731 472
 • Nočná pohárová súťaž DHZ Mostište, 29.7.2017 o 21,00 hod., B. Janček ml., 0907 758 253
 • Pohárová súťaž DHZ Dubková, 29.7.2017 o 12,00 hod., J. Svorčík, 0908 765 489
 • Pohárová súťaž DHZ Nosice, 12.8.2017 o 9,00 hod., Ing. P. Rosina, 0907 421 666
 • Súťaž o Pohár primátora mesta, 13.8.2017 o 9,00 hod., HZ Púchov, J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Memoriál J. Gerega, 20.8.2017 o 12,00 hod., ihrisko Kvašov, J. Burian, 0902 829 871
 • Hasičský útok detí, 26.8.2017 o 10,00 hod., ZŠ Gorazdova, Púchov, J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Pohárová súťaž DHZ Vydrná, 27.8.2017 o 9,00 hod., pri KD, J. Gášek, 0908 527 406
 • Súťaž s PS 8 – Memoriál L. Tučeka, 23.9.2017 o 9,00 hod., Lúky, M. Repatý, 0918 270 587
 • Beh jednotlivcov cez prekážky na 60 m, 1.10.2017 o 10,00 hod., ZŠ Gorazdova, Púchov, J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335
 • Hasičský dvojboj o Pohár primátora mesta, 1.10.2017 o 13,00 hod., ZŠ Gorazdova, Púchov, J. Ridzik, 0910 945 951, M. Koukal, 0903 930 335

ÚzO DPO SR Prievidza:

 • 14. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce a 8. ročník Memoriálu M. Šimurku, 29.4.2017, Koš, J. Štancel, 0911 282 269
 • 5. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce,  27.5.2017, Bystričany, T. Školna, 0902 434 801
 • 4. ročník pohárovej súťaže detí a 9. ročník súťaže dospelých, 18.6.2017, Horná Ves, deti od 9,00 hod., dospelí od 13,00 hod., Š. Jamriška, 0904 543 873
 • 2. ročník súťaže o Pohár starostu obce, júl 2017, Kanianka, M, Kollár, 0940 759 297, M. Žubor, 0905 170 835
 • 4. ročník nočnej súťaže o putovný Pohár starostu obce, 8.7.2017, Koš, J. Štancel, 0911 282 269
 • 4. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 15.7.2017, Oslany, M. Kostrab, 0902 460 688
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostu obce, august 2017, Opatovce n/Nit., P. Šorman, 0903 704 844

 

admin | 20.05.'17 09:31 | Súťaže | Zdieľať | tlač vytlačiť

Ankety

Telefónne čísla 05.01.'16


Aké telefónne cislo vytočíte v prípade požiaru?

hlasov: 40

Staršie ankety →

Súbory

» Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR | 324 kB
admin | 01.07.'16 17:01

Všetky súbory →

Kniha návštev

11.07.'20 07:16 ganyabnovava
- <a href="https://c ...
03.06.'20 19:48 kafacackum
- <a href="https://c ...
23.05.'20 01:37 StadayweceBeds
- <a href="https://c ...
23.05.'20 01:37 StadayweceBeds
- <a href="https://c ...
23.05.'20 01:37 StadayweceBeds
- <a href="https://c ...

Všetky príspevky →

 
 

Copyright © 2010 - Dobrovoľný hasičský zbor Závrská
webdesign Marek Boháček